top of page
Mobil.jpg

SUPPORT

SPS - SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE

Hvis du har brug for særlig støtte, der kompenserer dig for din funktionsnedsættelse, kan vi hjælpe dig med at søge om støtten.

Støtten kaldes SPS og det står for Specialpædagogisk støtte, som kan være alt fra være fysiske hjælpemidler til personlig støtte, dog ikke økonomisk støtte eller supplerende faglig støtte til et fag, du har svært ved. 

For at få SPS, skal du have en diagnosticeret funktionsnedsættelse. Du kan søge om SPS gennem hele din studietid. Vær forberedt på ventetid i op til 4 - 6 uger. 

Læs mere om særlig støtte her

bottom of page